Oldal kiválasztása

Fund Finance

Ajtó a biztos megoldásért

Rólunk

Bemutatkozik a Fund Finance

MORATÓRIUM II.

Tájékoztatás a 2021. november 1. napjától biztosított fizetési moratóriumról 

Tájékoztatjuk, hogy a 2021. szeptember 16. napján hatályba lépett 536/2021. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján a fizetési moratórium 2021. november 1. napjától 2022. június 30. napjáig meghosszabbításra került a fizetési nehézségekkel küzdő ügyfelek számára.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a moratóriumot 2021. november 1. napjától a fizetési nehézségekkel küzdő adósok kizárólag abban az esetben tudják igénybe venni, ha 2021. október 1. és 2021. október 31. napja között nyilatkoznak arról, hogy a fizetési moratóriummal élni kívánnak.

2021. október 31. napjáig a fizetési moratórium változatlan feltételekkel továbbra is biztosított az annak hatálya alá tartozó, 2020. március 18. napján fennálló kölcsönszerződések vonatkozásában.

A fizetési nehézségekkel küzdő ügyfél a fizetési moratórium 2021. november 1. napjától történő igénybe vételére vonatkozó kérelem benyújtására akkor jogosult, ha

I. 2020. március 18-át követően:
– háztartásában a rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent,
– legalább 30 napig álláskereső volt, vagy a kérelem benyújtásakor álláskeresőnek minősül,
– közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy a kérelem benyújtásakor közfoglalkoztatási jogviszonyban áll,

II. A kérelem benyújtásakor
– 25. életévét be nem töltött vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el,
– 25. életévét betöltött megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeket tart el, amennyiben az eltartott személy állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg,
– a várandósság betöltött 12. hetét meghaladóan gyermeket vár, vagy
– saját jogú nyugellátásban vagy hozzátartozói nyugellátásban részesül.

A Nyilatkozat elérhető a Fund Finance Zrt weboldaláról. 

Amennyiben nyilatkozni kíván arról, hogy 2021. november 1. napjától kezdődően is igénybe kívánja venni a fizetési moratóriumot és annak igénybe vételére vonatkozó jogosultsága fennáll, akkor az erre vonatkozó, aláírt nyilatkozat egy eredeti példányát az alábbi csatornán tudja visszajuttatni Társaságunkhoz:

– postai úton a Fund Finance Zrt. 1051 Budapest, Szent István tér 7-11 VII em. 22. szám alatti címére postázással

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a fizetési moratórium hatálya alá eső kölcsönszerződése alapján fennálló tőketartozás a moratórium alatt is kamatozik. Amennyiben rendszeres havi jövedelemmel rendelkezik célszerű 2021. november 1. napjától nem igénybe vennie a fizetési moratóriumot és megkezdenie a törlesztést, különben felesleges többletterhet vállal magára. 

A fizetési moratórium 2022. június 30. napjáig tartó igénybe vétele esetén annak szabályai megegyeznek az eddigiekben (2021. október 31. napjáig) biztosított fizetési moratóriummal. Azaz az ügyfél a fizetési moratórium hatálya alá tartozó szerződések esetében a kölcsönszerződés(ek)ből eredő tőke, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség akként módosul, hogy az ügyfél a szerződés(ek)ből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (fizetési moratórium). A fizetési moratórium 2022. június 30. napjáig tart.

A fizetési moratórium ideje alatt felhalmozott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztő-részletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben köteles megfizetni. A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.

Az elhalasztott fizetési kötelezettségek tekintetében a törlesztendő tőke, kamat és egyéb díjak pontos összegéről, az aktuálisan fennálló tartozás összegéről és a futamidő hosszáról a Fund Finance Zrt a fizetési moratórium lejártával, a megfelelő időben tájékoztatást ad Ügyfelei részére.

Azon ügyfelek esetében, akik 2021. november 1. napjától nem jogosultak igénybe venni a fizetési moratóriumot vagy arra ugyan jogosultak, de 2021. október 31. napjáig erre vonatkozó nyilatkozatukat nem küldik meg a Fund Finance Zrt részére, a fizetési moratórium 2021. október 31. napján megszűnik. 

 

Nyilatkozat letöltése

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus-járvány miatt a Magyar Kormány által kihirdetett,2020. március 11-én hatályba lépett, Veszélyhelyzetről szóló 40/2020. (III.11.) számú rendeletével, valamint a veszélyhelyzet során teendő intézkedésről szóló 41/2020. (III. 11.) számú rendelettel, az Önök és munkavállalóink védelme érdekében személyes ügyfélszolgálati irodánk határozatlan ideig zárva tart!

 

Ügyintézésre valamint panasztételre az alábbi csatornákon keresztül van lehetőségük:

Telefonon: +36 70 607 3663

E-mailben: info@fundfinance.hu

 

Budapest, 2020. 04. 01

Társaságunk új tulajdonosi körrel, Fund Finance Zrt. néven 2018. szeptemberben lépett a pénzügyi piacra, egy egyéb hitelnyújtással foglalkozó cég jogutódjaként. A Wallis csoport 2007. évben alapította a jogelőd MILTON Hitelezési Zrt. pénzügyi vállalkozást. A MILTON Hitelezési Zrt. 2007. június 13-án kapott engedélyt, hogy pénzügyi vállalkozásként történő működése keretében üzletszerűen, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatást – nem beleértve abba a Hpt. 2. számú mellékletének I. pont 10.2.b.) alpontjában meghatározott követelésvásárlási tevékenységet, – valamint a Hpt. 3. § (1) bekezdésének c.) pontjában meghatározott pénzügyi lízing pénzügyi szolgáltatást – ingatlanlízing üzletági korlátozással – nyújtson.

Bővebben

2009-ben a tevékenysége kiegészült a követelésvásárlási tevékenységgel, így az előbbiekben hivatkozott Hpt.-ben meghatározott hitel és pénzkölcsön tevékenységet üzletági korlátozás nélkül folytathatta. 2016-ban a pénzügyi vállalkozás 100%-os üzletrészét megvásárolta az Appeninn Holding Nyrt. Ezt követően a társaság neve AppeninnCredit Hitelezési Zrt.-re változott. 2018-ban az Appeninn Holding Nyrt.-ben, mint anyacégben történt tulajdonosváltást követően a pénzügyi vállalkozás továbbértékesítésre került. Az AppeninnCredit Zrt.-t a finanszírozás területén jártas, magyar tőkeerős magányszemélyek vásárolták meg. A pénzügyi vállalkozás kezdeti missziója volt, hogy magas színvonalú, rugalmas, korszerű pénzügyi konstrukcióikkal szolgálja ki a vállalkozók és a magánszemélyek sokrétű ingatlanalapú finanszírozási igényeit. Pénzügyi hátterünket több nagy kereskedelmi bankkal kötött együttműködési szerződés biztosítja. Munkatársaink magas szakképzettség mellett, több éves gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a faktoring és hitelezés területén. Küldetésünk az, hogy Ügyfeleinkhez közel álló pénzügyi vállalkozásként, magasabb hozzáadott értékkel bíró, átlátható faktoring- és hitelszolgáltatást nyújtsunk, amely kellően rugalmas és árazásában megjeleníti a partneri bizalmat.

FAKTORING

Mi a Faktoring?

Vállalkozások közötti, szerződésen alapuló, 30-150 napos fizetési határidejű, nem lejárt követelések előfinanszírozása. A számla engedményezésével a Vevő annak ellenértékét a Faktorházhoz teljesíti, amelynek maradványértéke az elszámolást követően továbbutalásra kerül a Szállítónak.

Kinek ajánljuk?

 • építőiparral foglalkozóknak
 • kereskedelmi központok, egészségügyi intézmények beszállítóinak, szolgáltatóinak
 • ipari területen tevékenykedőknek
 • mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak
 • valamint állami, önkormányzati követelések esetén (pl. elnyert támogatások, Áfa előfinanszírozása)

Faktoring

Milyen előnyökkel jár a szállítónak?

Költségkímélés

 • saját forrásait hosszabb ideig használhatja
 • folyószámla/forgóeszköz hitelét nem szükséges igénybe vennie, mentesül ezek kamatfizetése alól

Hatékony, rugalmas forrásbevonási lehetőség

 • hitelkeret emelés nélkül likviditása kiegyensúlyozottá, kiszámíthatóvá válik
 • cash-flow-ja javul, pénzügyi eredménye nő
 • faktoring lehetőséggel akár az összes beszállítóját finanszírozhatja
 • beszállítói pozíciója erősödik

Gyorsaság

 • a számla ellenértékének akár 80%-hoz, 2-3 banki napon belül hozzájuthat, a számlán szereplő 30-45 napos fizetési határidővel ellentétben

Faktoring

Milyen előnyökkel jár a Vevőnek (Kötelezettnek)?

Tárgyi fedezetmentesség

 • tehermentesség
 • díjfizetés nélküli forrás

Versenyképesség növelő, kockázat csökkentő

 • hosszabb fizetési határidő
 • vevő/szállító stabilitása nő
 • csökkentett adminisztráció

Fund Finance Zrt.

Cím: 1051 Budapest, Szent István tér  7-11 7em. 22.

Telefon: +361-550-7146

E-mail: info@fundfinance.hu

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus-járvány miatt a Magyar Kormány által kihirdetett,2020. március 11-én hatályba lépett, Veszélyhelyzetről szóló 40/2020. (III.11.) számú rendeletével, valamint a veszélyhelyzet során teendő intézkedésről szóló 41/2020. (III. 11.) számú rendelettel, az Önök és munkavállalóink védelme érdekében személyes ügyfélszolgálati irodánk határozatlan ideig zárva tart!

 

Ügyintézésre valamint panasztételre az alábbi csatornákon keresztül van lehetőségük:

Telefonon: +36 70 607 3663

E-mailben: info@fundfinance.hu

 

Budapest, 2020. 04. 01

 

 

Impresszum

Cégjegyzék: 01-09-694073 Budapest

Adószám: 12593776-2-42

Közösségi adószám: HU12593776

Statisztikai számjel: 12593776-2222-113-01

Szeretne többet tudni? Írjon nekünk!

Adatvédelem:

6 + 13 =